Sjukhusläkarnas styrelse hade telefonkonferens på fredag kväll den 6 maj med anledning av att Sjukhusläkarnas ordförande Thomas Zilling i onsdags köptes ut av arbetsgivaren Region Halland.
Vid telefonmötet skulle styrelseledamöterna få alla detaljerad information av Thomas Zilling om det som hänt.
– För egen del stärktes min uppfattning att arbetsgivaren har varit orättfärdig. Det finns fortsatt oro för arbetsmiljön i Halland och skyddsombudens möjlighet att verka i stort om arbetsgivaren kan bete sig så här, att grundlöst köpa ut skyddsombud. Och den oron känner jag för all facklig verksamhet i landet, säger Bengt von Zur-Mühlen.
– Skälen för uppsägningen verkar helt grundlösa. Det finns inget i listan som är skäl för uppsägning, och det är det som stärker oron.
Listan, se rutan, är minnesanteckningar som ska vara gjorda av någon av deltagarna vid överläggningarna, enligt uppgifter till Läkartidningen. Det finns ingen skriftlig framställan från arbetsgivaren.
– Kommer detta att tysta andra skyddsombud? Jag förutsätter att Läkarförbundet centralt tar upp en diskussion med regionledningen i Halland på en nivå som är mer förståndig, säger Bengt von Zur-Mühlen.

Läs tidigare artiklar:

Thomas Zilling och konflikten i Varberg – samlingssida!

Skäl för avsked TZ

Enligt överläggning med AG 110429

1 Muntligen och skriftligen agerat i syfte att skada arbetsgivaren och ytterst Region Halland

2 Vid upprepade tillfällen uppmanat medarbetare att försvåra ledningens möjligheter att normalisera förhållandena vid Hallands sjukhus Varberg

3 Misskött förtroendeställningen som huvudskyddsombud har ej samverkat med AG i arbetsmiljöfrågor 4 Agerat på ett sätt som tillfogat AG skada och omöjliggjort verksamhet

5 I tal och skrift uttalat att avvikelserapporteringssystemet används till repressalier och hämndaktioner

6 Vid flertalet tillfällen ifrågasatt arbetsgivarens ansvar att göra Lex Maria anmälningar

Klinik

7 Utfört operationer av tex cancer i bukspottskörtel utan samordning med Hallands Sjukhus Halmstad som ligger i uppdraget från verksamhetsområdeschefen

8 Påbörjat operationer inom obesitaskirurgin utan att ansvarig läkare varit på plats.

Läs även:

Fackliga representanter för Sjukhusläkarna i Varberg: »Hur ska vi kunna fortsätta det fackliga arbetet?«