I slutet av maj kontaktades Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, av Anders Ahlbom, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, som meddelade att han blivit entledigad från ett uppdrag som expert åt IARC, WHO:s cancerforskningsorgan. Han hade samtidigt varit styrelseledamot i sin brors företag, som bedriver konsultverksamhet och marknadsföring inom telekommunikationer, vilket IARC menade kunde innebära en eventuell intressekonflikt.
SSM beslutade då att starta en egen utredning mot bakgrund av Anders Ahlboms roll som ordförande i myndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält. I och med att Ahlbom själv kontaktat SSM och bett om att få bli entledigad från uppdraget har den utredningen avbrutits.
– Det är inte lätt för mig att få utrymme för en vetenskaplig diskussion. Det är bara att titta på nätet, det mesta som rör mig handlar inte om forskningsläget utan eventuella intressekonflikter och annat som inte är relevant. I ljuset av att jag har gjort det här i tio år och lämnat ett bra bidrag känns det som en bra tidpunkt att lämna uppdraget, förklarar Anders Ahlbom sitt beslut.
Anders Ahlbom tillbakavisar med bestämdhet att det funnits någon intressekonflikt, och säger att han är övertygad om att SSM hade kommit fram till detsamma.
Hade det inte i det läget varit bättre att låta SSM bli klar med sin process?
– Nej det tycker jag inte, det känns ganska bra att lämna nu.
Finns det andra uppdrag du kommer att lämna?
– Det vet jag inte. Jag har ett expertuppdrag till, för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, där jag leder en grupp som följer forskningsläget när det gäller hälsorisker från magnetiska fält. Jag ska tala med dem så småningom.
SSM säger i ett pressmeddelande att man har förståelse för Ahlboms beslut och betonar att man har fullt förtroende för hans vetenskapliga kompetens och det arbete han utfört för myndigheten.