I Danmark är den så kallade fältnormaliserade citeringsgraden inom hälsovetenskap 1,24 (siffran 1 representerar världsgenomsnittet). I Sverige är motsvarande siffra 1,14 och i de övriga nordiska länderna mellan 1,06 och 1,09.
När det gäller de enskilda universiteten och sjukhusen ligger Köpenhamns universitetssjukhus i en klass för sig (citeringsgrad 1,40). I topp i övrigt ligger Sahlgrenska universitetssjukhuset (1,25), Köpenhamns universitet (1,24), Århus universitet (1,24), Karolinska universitetssjukhuset (1,24) och Karolinska institutet (1,22).
Analysen bygger på publikationer från perioden 2005–2008. I begreppet hälsovetenskaplig forskning ingår inte biomedicin.