För drygt ett år sedan slog Malmö läkarförening larm till Arbetsmiljöverket om den dåliga arbetsmiljösituationen vid Akutcentrum. Orsaken var de ständiga överbeläggningarna, och när Arbetsmiljöverket i juni 2010 var på plats för en inspektion lovade sjukhusledningen att 16 nya vårdplatser skulle inrättas.
Trots att det löftet nu har infriats och antalet överbeläggningar minskat har situationen på akuten inte blivit bättre, menar Jens Bernow, huvudskyddsombud för läkarföreningen på Skånes universitetssjukhus, SUS, i Malmö.
– Det är värre än för ett år sedan. Man har inte fler inläggningar, men patientbelastningen har ökat. Om man jämför årets fem första månader i år med samma period i fjor, så har man 11 procent fler sökande. Det kan stå 30 opåtittade patienter klockan sju på morgonen, och 50 klockan nio, säger Jens Bernow.
Att arbetsmiljön på akuten i Malmö är tuff bekräftas i en psykosocial utredning som genomförts efter krav från Arbetsmiljöverket. Frågorna som ställts till de 78 läkarna vid akutcentrum är identiska med dem i en stor nationell undersökning som kommer att publiceras inom kort. Förutom den höga arbetsbelastningen framgår att det är de ständiga förändringarna av organisation och rutiner som frestar på.
– Läkarna på Akutcentrum i Malmö upplever mer krav och mindre inflytande jämfört med hela landet och även jämfört med andra internmedicinare, säger Eva Bejerot, docent i arbetsvetenskap vid Stockholms universitet, som gjort undersökningen.
För att skapa rimliga arbetsförhållanden på akuten i Malmö ansåg Arbetsmiljöverket att det inte räckte med fler vårdplatser utan att det även behövs fler läkare. Sjukhuset fick i samband med inspektionen i fjol krav på sig att redovisa en plan för att öka läkarbemanningen. Enligt Jens Bernow ligger sedan i början av februari en utredning om att skapa en ny jourlinje under eftermiddagar och kvällar på sjukhuschefen Bent Christensens bord. Där har den blivit liggande.
– Trots att han haft nästan ett år på sig har sjukhuschefen inte uppfyllt Arbetsmiljöverkets krav. Vi förväntar oss ett utomordentligt skarpt svar från Arbetsmiljöverket. Det är nu de har chans att visa om de har några klor eller inte, säger Jens Bernow.
Arbetsmiljöverket hade i mitten av juni ett uppföljningsmöte med sjukhuset, och enligt arbetsmiljöinspektör Lise-Lotte Hamfelt finns inget som tyder på att behovet av personalförstärkning på akuten skulle ha minskat.
– Vi har inte fått uppfattningen att något har ändrats i den frågan. Det finns en skrivelse om att man skulle öka läkarbemanningen om de första åtgärderna inte fick effekt. Vi har ställt krav på att de skulle redovisa när det skulle vara klart och vem som är ansvarig för att åtgärda det, och det kravet har man inte uppfyllt. Vi har framfört att vi inte kommer att avsluta den punkten utan vi kommer att fortsätta att handlägga den.
Beskedet från sjukhuschefen till Arbetsmiljöverket var enligt Lise-Lotte Hamfelt att det saknas pengar. Ett tufft sparkrav vilar på sjukhuset eftersom man gick back över 400 miljoner kronor i fjol, och samtliga divisionschefer på SUS har fått i uppdrag att se var pengar kan sparas.
Om besparingskravet från regionen ligger kvar befarar Jens Bernow att det blir nödvändigt att stänga vårdavdelningar, vilket skulle förvärra problemen på akuten. Samtidigt betonar han att roten till problemen inte står att finna på SUS, utan inom primärvården.
– Att vi har fler sökande men inte fler inläggningar innebär att det är fel patienter som kommer till akuten och det beror på att vårdvalet i primärvården inte hänger på. Det är underfinansierat, det saknas allmänläkare och man stänger jourcentraler, och så får man en ökad belastning på Akutmottagningen i Malmö i stället.
Bent Christensen låter hälsa till Läkartidningen att det pågår en konstruktiv dialog med regionledningen angående akutcentrum och att han för tillfället inte lämnar några ytterligare kommentarer.