I maj begärde åklagaren en överprövning av sitt beslut att väcka åtal, eftersom narkosläkarens advokat ansåg att inget av det som gjorts gällande verkar gå att bevisa med säkerhet, se Åklagaren begär överprövning av åtalsbeslutet.
I går, den 9 juni, beslutade Utvecklingscentrum i Göteborg att inte göra någon överprövning av åklagarens beslut.
»… med hänsyn till att åklagarens beslut att inte nedlägga åtalet inte omedelbart framstår som felaktigt gör jag ingen överprövning . Åklagarens beslut ska därför stå fast«, skriver vice överåklagaren Mikael Björk i Utvecklingscentrums beslut.
– Det var tråkigt, men det finns ju en riksåklagare, säger advokaten Björn Hurtig och fortsätter:
– Jag tycker inte att man ska låta en orätt utredning resultera i en orätt dom.
Enligt Utvecklingscentrums beslut är det en väl etablerad praxis att inte ta upp beslut till överprövning om de kan prövas i domstol och om det inte är direkt felaktigt. (Det betyder att det vanligaste är att Utvecklingscentrum överprövar beslut om nedlagda åtal, där till exempel målsägande är missnöjda med att inte en misstänkt ställs till svars.)
Åklagaren Peter Claeson säger att han inte har någon kommentar till beslutet.
Enligt planerna ska rättegången inledas den 13 september och pågå i sammanlagt nio dagar, till och med den 5 oktober.