Läkarna menar att Dybjer genom att vid upprepade tillfällen öppet kritisera verksamheten och uttrycka sin misstro mot läkarna väckt allmänhetens misstro mot sjukhuset. Kulmen blev varslet om avskedande mot huvudskyddsombudet Thomas Zilling, mitt under pågående arbetsmiljökonflikt – »en åtgärd som åsamkat verksamheten och förtroendet för ledningen stor skada« och som Anders Dybjer enligt läkarna bär det yttersta ansvaret för.
Förtroendet för sjukhuschefen är »helt förbrukat« och han är därmed inte är rätt person att leda arbetet med att bygga upp verksamheten igen, enligt skrivelsen.
Av rädsla för repressalier vill läkarna inte gå ut med sina namn, utan en lista med namnteckningar har överlämnats till Läkarförbundet centralt, där man ombeds vidimera antalet underskrifter och skicka skrivelsen vidare till regionledningen i Halland.
Läkartidningen har sökt Anders Dybjer för en kommentar.