Minst 47 läkare och sjuksköterskor i Bahrain ska ha ställts inför rätta i samband med att de vårdat skadade under politiska oroligheter i landet. Anklagelserna mot dem gäller bland annat att de ska ha deltagit i »illegala upplopp« i avsikt att störta monarkin.
World Medical Association, WMA, har tillsammans med International Council of Nurses, uppmärksammat händelserna och kräver att vårdpersonalen får en offentlig och rättvis rättegång, med internationella observatörer på plats:
»Ingen hälsopersonal ska kunna ställas inför rätta för att ha vårdat skadade och döende människor. Det är viktigt att medicinsk neutralitet respekteras i alla världens länder«, påtalar de medicinska intresseorganisationerna bland annat i ett gemensamt uttalande från 9 juni och fortsätter:
»Hälsopersonals neutralitet och oavhängighet måste respekteras och ska inte prövas i rättegång.«
Bahrain styrs av en sunnimuslimsk minoritet, medan befolkningen till 70 procent uppskattas vara av shiamuslimer. Enligt internationell press startade oroligheterna i februari, i kölvattnet på revolutionerna i Tunisien och Egypten.

För 34 av de anklagade ska rättegångarna ha inletts den 13 juni.