Syftet med det nya registret är att få en enhetlig källa för identifikation av substanser. Med registret ska omkring 5 000 substanser och ett urval hjälpämnen med överkänslighetsproblematik identifieras med svenska namn.
Registret ska enbart innehålla substansinformation, inte produktinformation. I kombination med Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) ska man kunna hitta produkter med viss substans.
I dag finns information om substanser i olika förskrivar- och kunskapsstöd. Substansregistret ska göras tillgängligt via en nedladdningsbar fil och en webbtjänst hos Läkemedelsverket, så att andra aktörer kan utveckla sina tjänster på basis av registret.
Senast den 30 september 2012 ska registret vara klart. Kostnaden beräknas till närmare 7 miljoner kronor.
I arbetet med att utforma registret ska Läkemedelsverket samverka med bland andra Socialstyrelsen, Apotekens Service AB, Svensk informationsdatabas för läkemedel och Sveriges Kommuner och landsting.