På en skala från -100 till + 100, där 0 indikerar att andelen som misstror och andelen som har förtroende är lika stor, är Läkartidningens förtroendeindex 82. Minst förtroende har läkarna för kvällstidningarna, vars index ligger kring -85. Relativt högt förtroende har de för Sveriges radio (70,4) och Svenska dagbladet (68,8).
Bland samhällsinstitutioner är det Läkemedelsverket och SBU som åtnjuter mest förtroende, med index 85,2 respektive 78,7. Läkaresällskapet hamnar på 60,1 och Läkarförbundet på 46,5. I botten ligger SKL (-24,8) och Försäkringskassan (-43,7).
Undersökningen är gjord av nätverket Meduniverse och PR-företaget Mix public relations. 251 läkare har medverkat.