Personen som fått sitt körkort indraget har vårdats inom psykiatrin och hade även ett alkoholmissbruk. Mannen hade kommit in på en akutmedicinsk avdelning med abstinenskramp, varefter läkaren gjorde en anmälan om patientens olämplighet att köra bil. När Transportstyrelsen beslutade om indragning av mannens körkort skickades en kopia på beslutet även till läkaren.
Läkaren reagerar starkt på att Transportstyrelsen i beslutet skriver ut namn och adress på den som anmält mannen:
»Att skicka beslut med denna formulering till en psykiskt instabil patient har orsakat mig stor oro både för egen del och för min familjs del. Oron gäller att beslutets formulering kan provocera fram missriktat hämndbehov och våld, där jag och mina närstående löper risk att drabbas.«
Läkaren ifrågasätter syftet med att Transportstyrelsen på flera ställen namnger läkaren, och anser att det är patienten och Transportstyrelsen som är ansvariga för körkortets indragning.