De senaste åren har det skrivits en hel del om hur hormoner som läcker ut i naturen påverkar till exempel fiskar. Olle Söder, professor i pediatrik vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet, och en av författarna, menar att det vore konstigt om människan inte kan drabbas av samma sak. Det finns, enligt Olle Söder, missbildningar hos nyfödda som inte går att förklara.
– Vi ser barn som föds med rubbningar i könsutvecklingen där vi inte kan hitta en orsak. Antal pojkar som föds med testiklar som inte har vandrat ner tycks också öka. En möjlig och oroande orsak till missbildningarna är hormonstörande ämnen.
Han nämner också att man i USA har sett att pubertetsstarten hos flickor har vandrat neråt i åldrarna de senaste 20 åren samt att det finns utvecklingsproblem hos barn som inte kan förklaras.
Artikeln, skriven av Olle Söder tillsammans med fem kollegor från Finland, Danmark och USA som ett »call to action statement«, uppmanar barnendokrinologer runt om i världen att själva vara medvetna om hormonella missbildningar i sin kliniska vardag och forskning.
– Vi vill uppmärksamma kollegor på problemet och mana till mer forskning om hur hormonstörande ämnen i miljön påverkar människor.
Artikelförfattarna är alla barnläkare som arbetar kliniskt, och de menar att fokus behöver flyttas från djurförsök ut till verksamheten, till klinikerna.
– I dag finns ingen utredningsplan om orsakssamband och inga kliniska laboratorier som analyserar möjliga samband mellan missbildningar och hormonstörande ämnen, säger Olle Söder.