En ung ortoped lämnar en attraktiv tjänst vid ett av Sveriges stora sjukhus. Varför?

– För att det är alldeles för mycket att göra på jobbet. Jag kände hur min empati och mitt förhållningssätt till patienterna påverkades av sjukhusets ständiga jakt på att spara pengar. Det är samma skäl som ligger bakom »Nej till nedskärningar i vården«. Vårt mål är att vården ska förbättras.

Som frontfigur i rörelsen som startade i våras, och som lockat inte minst sjuksköterskor och undersköterskor, har han emellanåt fått kritik för att på sin arbetsplats tala öppet om förhållanden i vården.

Men detta ska inte ha varit avgörande för beslutet att säga upp sig.

– Att jag säger upp mig är av samma skäl som varför jag startade »Nej till nedskärningar i vården«: För att det är alldeles för mycket att göra, vi är alldeles för få och arbetar 14 timmar nattjour på en stor akutmottagning med mycket folk.

Arvin Yarollahi ifrågasätter vidare om akuter ska bemannas med läkarkandidater och AT-läkare utan seniora läkare på plats, förhållanden som inte skulle tillåtas i USA eller Storbritannien, där han gjorde sin AT.

Nu planerar Arvin Yarollahi för en manifestation den 17 september, som ska hållas runt om i landet.
– Samtidigt kommer jag söka jobb hos en arbetsgivare som värnar om sin personal.