Suchitra Holgersson, professor i transplantationsbiologi, är en av personerna bakom den världsunika operation som genomfördes i början av året vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, där en tioårig flicka fick en ven inopererad som tillverkats av hennes egna stamceller.
Nu vill Suchitra Holgerssons arbetsgivare, Göteborgs universitet, GU, att Statens ansvarsnämnd avskedar henne. Anledningen är att hon anses skyldig till grovt forskningsfusk.
Suchitra Holgersson var tidigare verksam vid Karolinska institutet, KI, och det är där hon enligt en utredning från Vetenskapsrådet ska ha manipulerat data i flera manus och artiklar för att resultaten skulle framstå som mer övertygande. 2008 tillträdde hon professuren i Göteborg, och när misstankarna om forskningsfusk väcktes begärde rektorerna för KI och GU gemensamt att de skulle utredas av Vetenskapsrådet.
I samband med utredningen påträffades, av en ren slump, dokument som anses visa att Suchitra Holgersson förvanskat analysprotokoll för att täcka över fusket och vilseleda Vetenskapsrådet. Detta, som ägde rum under hennes nuvarande anställning vid Göteborgs universitet, anser arbetsgivaren vara särskilt allvarligt. Enligt begäran till ansvarsnämnden är det omöjligt för universitetet att efter det som skett ha förtroende för henne som anställd.
Suchitra Holgersson nekar till anklagelserna och har pekat ut andra som ansvariga för fusket. Hon har fått möjlighet att framföra sina synpunkter i en överläggning med arbetsgivaren, vilket inte lett till någon ändrad uppfattning i avskedsfrågan.
Suchitra Holgersson har avböjt att kommentera ärendet för Läkartidningen.