Mellan 2004 och 2009 dödades eller skadades 57 volontärer i tjänst för internationella Röda Korset/Röda Halvmånen, enligt Internationella Rödakorskommittén, ICRC, i en rapport som släpptes i veckan.
»Health care in danger: Making the case« bygger på rapporter från 16 länder där federationen varit verksam. I rapporten skiljs mellan avsiktliga och oavsiktliga överträdelser mot Genèvekonventionen, »krigets lagar«.
Att förhindra att fiendens och dess allierades sårade får medicinsk vård är ett avsiktligt brott mot Genèvekonventionen. Likaså att med politiska/etniska eller religiösa förtecken terrorisera och destabilisera samhällen, så att befolkningen inte vågar söka vård, att hälso- och sjukvårdspersonal flyr, att vårdinrättningar stängs och vaccinationskampanjer fryser inne.
Ett stort problem vid medicinskt bistånd är att mediciner och medicinsk utrustning stjäls, vilket bland annat drabbade civilbefolkningen hårt i Bagdad 2008. En än värre konsekvens av kriget för Iraks befolkning torde ha varit läkarflykten. 18 000 av Iraks 34 000 läkare ska enligt ICRC ha lämnat landet mellan 2003 och 2006.
Rödakorskommittén passar också på att belysa att sjukhusen i Libyen under 2011 tömts på personal, inte minst gästarbetande sjuksköterskor. Sjukhusen i Benghazi och Misrata har sedan oroligheterna började i februari varit kraftigt underbemannade, vilket drabbat sårade och skadade i kriget men också kroniker.
World Medical Association, WMA, välkomnar i en kommentar internationella Röda Korsets kampanj, som syftar till att förbättra arbetsförhållanden inom hälso- och sjukvård i konfliktområden.
WMA, som tidigare i år varnat för det ökade antalet hot mot läkare och annan medicinsk personal, påminner om att läkare under året attackerats, skadats och dödats i samband med konflikter i Mellanöstern, Mexiko, Indien och Afghanistan.
– Röda Korsets rapport om 665 våldsamheter som drabbat hälso- och sjukvård i 16 länder ger oss ytterligare stöd för vår oro, säger Dr Wonchat Subhachaturas, ordförande i WMA, i en kommentar till Internationella Rödakorskommitténs kampanj.
– Våra regeringar måste garantera läkare goda arbetsförhållanden så att de kan utföra sin etiska plikt och behandla patienter, fortsätter han.