Ärendet avskrevs utan utredningsåtgärd den 11 juli. Beslutet saknar motivering.
Det var i slutet av juni som en privatperson i Kisa i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) hävdade att uppgörelsen med Thomas Zilling var olaglig och begärde att JO skulle pröva saken. Om JO inte skulle anse uppgörelsen lagstridig ville han veta vilka lagrum som medger överföringen av 2,2 miljoner kronor i skattemedel till enskild.
Enligt byråchef Åsa Widmark, som inte själv handlagt ärendet, skrivs de flesta JO-anmälningar av, med eller utan föregående utredningsåtgärder, och de flesta av dessa avskrivningsbeslut är väldigt kortfattade och saknar motivering, berättar hon.