Extrakongressen hölls för att förrätta fyllnadsval. Sacos förra ordförande Anna Ekström avgick i maj, och Läkarförbundets tidigare ordförande Eva Nilsson Bågenholm hade avsagt sig sitt uppdrag som styrelseledamot.
Saco består av 23 förbund. Styrelsen består av ordförande och nio ledamöter. Läkarförbundet är det femte största förbundet. Läkarförbundets ordförande brukar ha en plats i Sacos styrelse.
Även Henrietta Huzell, Sveriges Universitetslärarförbund, valdes in i styrelsen.

Läs mer om Göran Arrius på Sacos webbplats:

En sjöofficer och banktjänsteman