Det har tagit några år, men inom kort prövas en första modell av det verktyg för bedömning av arbetsförmåga som regeringens förra utredare Anna Hedborg efterlyste i den stora utredningen om arbetsförmåga 2008.
– Ja, ursprungsidén kommer därifrån, säger Jan Larsson, som på tisdagen den 16 augusti lanserade projektet tillsammans med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson på Svenska Dagbladets »Brännpunkt«.
I ett första skede ska modellen testas på en begränsad grupp personer som varit sjukskrivna under ett halvt år.
– En första pilot handlar om 100 ärenden över hela landet. Mer fullskaligt hoppas vi kunna sjösätta modellen någon gång i början av 2013, säger Jan Larsson.
Modellen bygger på att patienten själv fyller i ett formulär som därefter skickas till bedömningsläkare. Denna ska därefter ha god tid på sig att läsa in materialet tillsammans med det medicinska underlag som finns i det aktuella ärendet på Försäkringskassan.
Vilka läkare blir det frågan om?
– Det ska vara erfarna läkare som också har försäkringsmedicinsk kompetens, och som utbildat sig i det här verktyget. Det är de läkare som i dag gör SLU och TMU [särskilt läkarutlåtande och teamutredningar, red anm], det vill säga fördjupade medicinska undersökningar.
Inspiration har hämtats från Storbritannien och Holland.
– Den svenska modellen bygger inte på dessa länders verktyg, utan är bättre anpassad för vår sjukförsäkringsmodell. Men vi har en fördel av att komma lite senare. Vi vet vilka delar som föregångsländerna har haft bekymmer med.
Storbritannien använder ett poängsystem: vid en viss poängnivå saknar de sjukförsäkrade arbetsförmåga. Men att sätta poäng inbegriper en hög grad av godtycklighet vad poängen står för, poängterar Jan Larsson. I praktiken blir det den som poängsätter som också fattar beslut.
– I Sverige vill man att det ska finnas en bedömande och en beslutande part, säger Jan Larsson.
I Holland bedöms den sjukförsäkrade i relation till arbetsmarknaden. 8 500 arbeten har kategoriserats, vilka den sjukförsäkrade kan relatera direkt till. Sjukförsäkrade ersätts med förlorad arbetsinkomst om hon eller han får ett annat jobb än vad hon eller han tidigare haft.
– Det är ett makalöst hästjobb som kostar mycket energi att hålla uppdaterat. Och eftersom vårt sjukförsäkringssystem inte är så konstruerat att det kompenserar på det viset finns ingen anledning att gå den vägen, kommenterar Jan Larsson.
I det svenska verktyget kommer krav och beskrivningar att referera till vidare områden, inte till enskilda yrken.
Jan Larsson hoppas att det nya verktyget för att bedöma arbetsförmåga ska vara fördelaktigt för såväl den sjukförsäkrade som försäkringsmyndigheten.
– Vi vill stärka den försäkrades delaktighet i processen och skapa en begriplighet i hur Försäkringskassan fattar beslut, tillägger Jan Larsson.