Det var under sin AT som Helena Ideberg, ST-läkare i internmedicin med akutsjukvård som subspecialitet, kom fram till att det var som akutläkare hon vill arbeta.
– Jag hade en placering på akutkliniken i Linköping och arbetade på samma sätt som akutläkarna gjorde. Jag kände att det måste vara det roligaste man kan göra på ett sjukhus. Det blir väldigt variationsrikt. På en och samma dag kan man ta hand om allt från hjärtinfarkter till frakturer eller akuta bukar.

Helena Ideberg började sin ST i maj 2010 och kommer med dagens system tidigast att kunna hämta ut sitt specialistbevis 2017. I praktiken kan det ta ännu längre tid att skaffa alla kunskaper som behövs.
Trots en kortare utbildning tror Helena Ideberg att akutläkare skulle stå bättre rustade om specialiteten blir basspecialitet.
– Om akutsjukvård blir en bas kan man styra randningarna så att vi blir bättre på det vi ska klara, det initiala omhändertagandet. Det betyder kanske mer tid på narkos och akuten och mindre tid på internmedicinska avdelningar.

Universitetssjukhuset i Linköping är ett av de sjukhus i landet som kommit längst med att ersätta jourläkare med akutläkare. Helena Ideberg berättar att man redan börjat förbereda sig för att kunna utbilda basspecialister i akutsjukvård om Socialstyrelsen fattar ett sådant beslut.
– Jag gjorde en del randningar på internmedicin förs­ta året, men vi hoppas att akutsjukvård ska bli en egen specialitet, och därför gör jag sedan i våras bara randningar som jag med säkerhet kan tillgodoräkna mig om det blir en egen bas.


Helena Ideberg, ST-läkare i Linköping, hoppas att akutsjukvård blir en ny basspecialitet. Foto: Staffan Gustavsson/Redakta