Sverige måste möta morgondagens behov av sjukvård, hävdar utbildningsminister Jan Björklund. Fler läkare och sjuksköterskor behöver utbildas i Sverige. I regeringens budgetproposition för 2012 finns därför ett förslag om fortsatt utökning av vårdutbildningarna. Nästa år vill man ha 50 nya platser på läkarutbildningen. Och i senare budgetpropositioner ytterligare 250 platser.

Satsningen påbörjades 2006, och med denna och kommande satsningar räknar man med att läkarutbildningen ska ha ökat med 60 procent 2025.
– 2006 hade vi 1 100 studenter som började på läkarutbildningen. I år är det 1 400. Med ytterligare utökningar kommer det att ha utbildats 1 800 fler läkare 2025, säger Eva-Marie Byberg, pressekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund.

De nya platserna på läkarutbildningen fördelas till de sju universitet som i dag har läkarutbildning. I propositionen för 2010 delades de nya utbildningsplatserna mellan Uppsala universitet och Linköpings universitet.

Från Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation och Medicine studerandes förbund (MSF) tas propositionsförslaget dock inte emot med odelad glädje, även om man tycker att utbyggnaden är bra. Men man ser risker med att studentgrupperna blir så stora att studenterna får mindre handledartid och sämre möjlighet att göra praktiska moment under handledning.

En ännu inte presenterad handledarenkät från MSF visar på ökat missnöje med kliniska placeringar. Bland annat har endast 10 procent av läkarstudenterna haft handledning vid varje placering. I ett pressmeddelande kräver MSF att studenterna måste få möjlighet att prova på praktiska moment och inte bara handledas i stora grupper. Jan Björklund borde »påminna landstingen om deras ansvar för läkarstudenternas kliniska placeringar«, enligt MSF:s ordförande Anders Lundberg.

Läs pressmeddelande från Utbildningsdepartementet:

Kraftfull ökning av vårdutbildningarna