Det åklagaren har att bevisa under rättegången har han formulerat i en gärningsbeskrivning. Där står att narkosläkaren uppsåtligen ska ha berövat flickan livet genom förgiftning med narkosmedlet tiopental. I andra hand görs gällande att [narkosläkaren] uppsåtligen försökt [red:s kursivering] beröva [flickan] livet på samma sätt.
Narkosläkaren försvaras av advokaten Björn Hurtig. Hon nekar till att alls ha givit flickan något tiopental, även om det fanns iordninggjort i sprutor på salen där flickan dog, se bakgrundsartikel.
Det är flickans föräldrar som är målsägande och de företräds av advokaten Peter Althin.
Rättegången i Solna pågår i nio dagar. Läkartidningen kommer att följa målet på plats och rapportera fortlöpande på webbplatsen och sammanfattningsvis i papperstidningen.
Enligt domaren i målet, lagmannen Mari Heidenborg, kan domen väntas två till tre veckor efter sista rättegångsdagen.

Tingsrättens plan för huvudförhandlingarna:


Dag 1, 13 september:
Åklagarens sakframställning, inklusive genomgång av skriftliga bevis
Föräldrarnas sakframställning
Narkosläkarens sakframställning, inklusive genomgång av skriftliga bevis
Dag 2, 15 september:
Förhör med föräldrarna
Förhör med narkosläkaren
Dag 3, 16 september:
Eventuell fortsättning på gårdagens förhör
Åklagarens vittne (barnets farmor)
Åklagarens vittne (barnets farbror 1)
Åklagarens vittne (barnets farbror 2)
Åklagarens vittne (barnets farfar)
Dag 4, 22 september:
Åklagarens vittne (barnets morbror)
Åklagarens och narkosläkarens vittne (undersköterska 1)
Åklagarens och narkosläkarens vittne (undersköterska 2)
Narkosläkarens vittne (sjuksköterska)
Dag 5, 23 september:
Åklagarens vittne (rättsmedicinsk assistent)
Åklagarens vittne (vetenskapligt råd i neonatologi)
Åklagarens vittne (vetenskapligt råd i barnanestesi och barnintensivvård)
Nedanstående tre vittnen ska höras »mot varandra«:
Åklagarens vittne (kemist vid Rättsmedicinalverket)
Åklagarens vittne (verksamhetschef på Rättsmedicinalverket)
Narkosläkarens vittne (professor i analytisk klinisk farmakologi)
Dag 6, 26 september:
Nedanstående två vittnen ska höras »mot varandra«:
Åklagarens vittne (vetenskapligt råd i farmakologi)
Narkosläkarens vittne (professor emeritus inom farmakologi med kunskaper i experimentell anestesi)
Narkosläkarens vittne (professor inom barnanestesi och barnintensivvård)
Narkosläkarens vittne (fd överläkare inom barnanestesi)
Narkosläkarens vittne (docent i röntgenvetenskap)
Dag 7, 30 september:
Åklagarens vittne (överläkare i rättsmedicin)
Åklagarens vittne (professor i rättstoxikologi)
Dag 8, 3 oktober:
»Personalia och pläderingar«
alternativt reservdag
Dag 9, 5 oktober:
Reservdag, alternativt »Personalia och pläderingar«

Läs mer:

Vetenskaplig råd ändrar sig

Fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus – samlade artiklar, kommentarer och råd