Läkarens flitiga förskrivning av homeopati till sina patienter prövades av HSAN efter en anmälan från Socialstyrelsen. Vid en granskning hade det framkommit att homeopati var läkarens mest använda ordination, och skrevs ut mot bland annat eksem, stressreaktion, håravfall, ångest, elöverkänslighet och foglossning.
Att de extremt utspädda lösningar som används inom homeopatisk medicin skulle kunna skada patienten är det ingen som hävdar. Problemet, ansåg Socialstyrelsen, med att en legitimerad läkare ordinerar homeopatiska läkemedel är att patienten kan få uppfattningen att den homeopatiska kuren är tillräcklig, och försumma övrig, fungerande behandling. Därmed utgör agerandet en patientsäkerhetsrisk, trots att homeopati i sig är ofarligt. HSAN gjorde samma bedömning och beslutade om tre års prövotid.

Läkaren överklagade beslutet med motiveringen att han bara satt in homeopati när patienten själv begärt det och enbart när det kunnat ges parallellt med skolmedicinsk behandling eller när sådan inte funnits.

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att det väsentliga är att ingen patient genom läkarens agerande blivit utan lämplig skolmedicinsk behandling. Den indirekta patientsäkerhetsrisk som Socialstyrelsen målar upp anses alltför »hypotetisk« för att kunna beaktas.