Region Skåne riskerar att få betala 2 miljoner kronor varje gång vite döms ut för överbeläggning vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. För Helsingborgs lasarett höjs beloppet till 1 miljon kronor. Nivåerna höjs eftersom tidigare förbud och viten inte har haft önskad effekt, enligt Arbetsmiljöverket.
– Situationen för personalen är helt ohållbar. Ända sedan 2003 har Arbetsmiljöverket agerat för att få stopp på överbeläggningarna. Redan då förbjöds sjukhuset i Malmö att placera sängar i korridorer och trånga utrymmen. 2006 kom det första förbudet beträffande Helsingborg. 19 gånger har domstol dömt ut vite som efterhand höjts, utan att det lett till nödvändiga förbättringar av arbetsmiljön, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg i ett pressmeddelande.
– Nu måste de som har det yttersta ansvaret för budget och verksamhet ingripa för att trygga rimliga arbetsförhållanden. Det går inte längre att hänskjuta problemen till sjukhuscheferna, som ofta saknar såväl befogenheter som resurser att rätta till situationen, säger Mikael Sjöberg.
»Det är rimligt att kräva att Region Skåne, såsom arbetsgivare för en stor organisation med i sammanhanget betydande resurser, ger verksamheten vid SUS, Malmö de rätta förutsättningarna för att kunna leva upp till kraven om patientsängarnas placering«, skriver verket i sina nya beslut.
Vitesbeloppet kopplat till förbudet mot överbeläggningar låg först på 30 000 kronor för sjukhuset i Malmö. Det höjdes till 200 000 kronor 2009.
Under perioden 2008–mars 2011 fick Arbetsmiljöverket över 350 anmälningar om överbeläggningar av vårdplatser inom Skånes universitetssjukhus. För den perioden har länsrätten (numera förvaltningsrätten) hittills dömt ut vite i sex ärenden.
För Helsingborgs lasarett har vitesbeloppet tidigare höjts från 30 000 kronor till 100 000 kronor. Under 2010 fick Arbetsmiljöverket över 500 anmälningar om överbeläggningar inom Helsingborgs lasarett. Det är fyra gånger så mycket som under 2008, enligt verkets beslut rörande Helsingborg.