Nu slår kammarrätten i Göteborg i en dom fast att även bipolär sjukdom kan klassas som arbetsskada. Fallet gäller en sjukhusläkare i chefsposition som efter en omorganisation hamnade i en mycket pressad situation, där tidsbristen gjorde att en lojalitetskonflikt uppstod mellan att sköta övriga uppgifter och att ta hand om de svårt sjuka cancerpatienter som läkaren ensam hade ansvar för. Efter ett års tid kollapsade läkaren och fick diagnosen bipolär affektiv sjukdom.
Länsrätten gick på Försäkringskassans linje och menade att det inte var klarlagt att det var arbetssituationen som utlöst sjukdomen. Kammarrätten konstaterar att det är ovanligt att arbetsrelaterad stress leder till bipolär sjukdom. Det finns dock, enligt rätten, ett antal faktorer som talar för en orsakskoppling mellan sjukdomen och arbetssituationen i det aktuella fallet, som det tidsmässiga sambandet, att sjukdomen debuterade ovanligt sent i livet och att läkaren inte fått några nya maniska skov eller någon behandlingskrävande depressivitet sedan insjuknandet.