Hallands sjukhus återinför verksamhetschefer på nivån mellan verksamhetsområdescheferna och läkarcheferna, tre år efter att de avskaffades. Hallands läkarförening, som hela tiden varit mot att verksamhetscheferna togs bort, välkomnar beslutet.
– Det är ett experiment som glädjande nog avslutas. Den medicinskt styrda utvecklingen har varit herrelös, eftersom inte funnits några kliniker som organisatorisk enhet, och det är på kliniknivån som mycket av utvecklingen av vården sker, säger Anders Åkvist, ordförande för Hallands läkarförening.
Enligt Anders Åkvist har chefstukturen bidragit till svårigheterna att hantera den konflikt mellan läkarna och ledningen på Hallands sjukhus Varberg som kulminerade i att huvudskyddsombudet Thomas Zilling i våras köptes ut från sin tjänst.
– Man hade å ena sidan verksamhetsområdeschefen som var för långt ifrån verksamheten för att kunna ha örat mot marken och föra en bra dialog med medarbetarna, å andra sidan läkarchefen som hade koll på vad som skedde men inte mandat att göra något åt sakerna. Det blev en handikappad organisation.