Beslutet att dra ned på utgivningstakten bottnar i krassa ekonomiska realiteter. De senaste fem–sex åren har det blivit allt glesare mellan produktannonserna i Läkartidningen. Samtidigt dyker det upp Internetbaserade konkurrenter som gärna vill kapa åt sig delar av platsannonsmarknaden för läkare, en marknad som i dagsläget domineras av Läkartidningen och som är tidningens enskilt viktigaste intäktskälla.

– Det är en anpassning till en förändrad medievärld, säger Läkartidningens chefredaktör Jonas Hultkvist.
Den nya karriärsajten för läkare, som föreslås få namnet Lakarkarriar.se, ska inte bara innehålla platsannonser utan även redaktionellt material med anknytning till läkares karriär och arbetsmarknad.
– Jag tror att läsarna går i riktning mot att vilja läsa mer på webben. Vi vill också satsa på att utveckla Läkartidningens webbplats, säger Jonas Hultkvist.

Förändringen i utgivningstakt börjar gälla från årsskiftet. Under 2012 utkommer alltså sex nummer färre av Läkartidningen än i år. Men enligt Jonas Hultkvist ska inte det totala antalet vetenskapliga artiklar minska.
– Vi vill hitta en lösning som innebär ett bättre samspel med webbplatsen. Men väntetiderna till papperstidningen kan bli lite längre.
Den nya karriärsajten ska starta under våren 2012.