Totalt satsar stat och landsting 260 miljoner kronor på kvalitetsregistren 2012, vilket är mer än en dubblering jämfört med i år. Medlen ska användas för att skapa en mer stabil finansiering och till insatser för att öka samordning och styrning och för att skapa bättre infrastruktur i form av exempelvis enhetliga IT-plattformar.
Annars innehöll den av återhållsamhet präglade höstbudgeten få nyheter på vårdområdet.
Som Läkartidningen tidigare rapporterat är regeringens mål att alla landsting ska införa vårdval i specialistvården. I dag finns det infört eller utreds i runt hälften av landstingen, och för att få fart på utvecklingen inför regeringen nu morötter i form av stimulansbidrag till landstingen – samtidigt som man hotar med lagstiftning om det inte hjälper. Stimulansbidraget ingår i en satsning på 160 miljoner kronor 2012 (100 miljoner 2013 och 2014) för att stärka patientens ställning som även inrymmer medel för att stödja utvecklingen av en hälsodagbok på nätet.
Högkostnadsskyddet för besök höjs från 900 till 1 100 kronor och för läkemedel från 1 800 till 2 200 kronor. Pengarna som staten sparar genom att patienterna får betala mer för läkemedel ska återföras till landstingen genom höjda statsbidrag.
På utbildningsområdet har regeringen meddelat att man vill bygga ut läkarutbildningen med totalt 300 platser, varav 50 finns budgeterade för 2012, se Fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen.

Läs mer om kvalitetsregistersatsningen på SKL:s webbplats:

Storsatsning på kvalitetsregister

Läs mer om budgetpropositionen på regeringens webbplats:

Finanspolitik och statens budget
Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg