Läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline, som producerar vaccinet Cervarix, överklagar den senaste upphandlingen av HPV-vaccin. Upphandlingen är den andra i ordningen. GlaxoSmithKline vann den första upphandlingen av HPV-vaccin i mars 2010. Då avgjorde priset. Konkurrenten Sanofi Pasteur MSD:s vaccin Gardasil, som var 50 procent dyrare, skyddar även mot virustyperna HPV 6 och 11, som är associerade med kondylom. Och det gör inte Cervarix.
Den första upphandlingen överklagades då av Sanofi Pasteur, vilket ledde till att kammarrätten beslutade att upphandlingen skulle göras om på grund av otillåten avtalstid. Den andra upphandlingen, som nyligen blev klar, utmynnade i att konkurrenten Sanofi Pasteur MSD vann med sitt vaccin Gardasil.
DN Debatt i dag förklarar företrädare för GlaxoSmithKline varför de överklagar den senaste upphandlingen. »Att som landstingen hävda att båda vaccinerna har ett likvärdigt skydd är en gåta«, skriver de. De hävdar att vaccinet Cervarix har ett bättre skydd mot livmoderhalscancer än Gardasil och att landstingen i upphandlingen frångått det egna förfrågningsunderlaget i beräkningen av vaccinernas skydd. »Genom att frångå de värderingskriterier för cancerskydd som ställdes upp i förfrågningsunderlaget har landstingen enligt vår bestämda uppfattning brutit mot lagen om offentlig upphandling, LOU«, skriver de. Dessutom ifrågasätter de att konkurrentens skydd mot kondylom kan motivera ett 50-procentigt påslag på priset.