I slutet av augusti begärde Göteborgs universitets rektor att Statens ansvarsnämnd skulle avskeda medicinprofessorn Suchitra Holgersson, som förra året i en utredning från Vetenskapsrådet, VR, pekades ut som skyldig till flera fall av grov oredlighet i forskningen.
Vetenskapsrådet JO-anmäldes i våras av en journalist, som pekade på allvarliga brister i journalföringen av ärendet. Med anledning av det har Vetenskapsrådet låtit genomföra en intern granskning, som bekräftar att arbetet med utredningen präglats av »bristande systematik, dålig ordning och otillräcklig dokumentation«.
Vetenskapsrådets generaldirektör Mille Millnert betonar att det faktum att utredningen nu dras tillbaka inte innebär att den är felaktig, men att man med hänsyn till den enskilda personens rättssäkerhet inte kan stå bakom utlåtandet på grund av den samlade mängden frågetecken.
Har du någon förklaring till hur bristerna uppstått?
– Utredningen blev mycket större och mer komplicerad än någon annan utredning som VR hanterat, och det är bara att konstatera att man inte var riggad vare sig kompetensmässigt eller resursmässigt att klara uppdraget. Men det är en förklaring och ingen ursäkt. Man borde ha dragit i bromsen vid något tillfälle och sagt att man måste tillskjuta mer resurser eller göra halt, säger Mille Millnert.
Efter Vetenskapsrådets besked har Göteborgs universitets rektor Pam Fredman beslutat att dra tillbaka den begäran om avskedande som tidigare lämnats in till Statens ansvarsnämnd.
Vad gäller oredlighetsmisstankarna anser Mille Millnert att det borde göras en ny utredning.
– Men det är inte längre vi som gör dem utan det har gått över till centrala etikprövningsnämnden, och då behöver de en förnyad anmälan från ett lärosäte.
En sådan anmälan skulle utöver från Göteborgs universitet även kunna komma från Karolinska institutet, där Suchitra Holgersson var anställd till 2008 och där merparten av det påstådda fusket ska ha ägt rum.

Läs mer:

Fuskanklagad professor begärs avskedad

Professor skyldig till grovt forskningsfusk, anser KI

Fuskutpekad professor mister anslag

Professor anklagas för grovt forskningsfusk

Datainspektionen granskar forskning

Datainspektionen ska granska hur forskningsprojekt hanterar känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om deltagares hälsotillstånd. Projekt hos ett 20-tal universitet, högskolor och myndigheter ska grans­kas, däribland Uppsala universitet, Folkhälsoinstitutet och Umeå universitet, uppger Datainspektionen i ett pressmeddelande.
– Vi har indikationer på att det finns stora brister i hur man i forskningsprojekt informerar dem som deltar i projekten, säger Erik Janzon, som leder det team på Datainspektionen som arbetar med vård och forskning, i pressmeddelandet.