– Underbart!
Det säger narkosläkarens försvarsadvokat Björn Hurtig. Han menar att domstolen fångar upp de argument som han och narkosläkaren framfört från »dag ett«.
– Det handlar om att analyssvaret inte är tillförlitligt, att man inte kan bortse från alternativa förklaringar och att det faktiskt inte går att styrka att [narkosläkaren] givit tiopental.
– Jag är så j-a glad att jag aldrig gav upp tanken på en vertikal revision av RMV, säger Björn Hurtig.
Han menar att just det som expertvittnet Olof Beck, som deltog i den vertikala revisionen, förde fram – att man inte kan säga något mer än att tiopentalhalten i provet var >10 mikrogram/gram blod – har haft stark inverkan på domstolen.
Björn Hurtig ger domstolen ett gott betyg då den inte bara gjort en bedömning av om bevisningen räckte för fällande dom utan faktiskt också gått vidare med en bedömning av narkosläkarens handlande under flickans sista timmar.
– [Narkosläkaren] har inte bara vunnit på teknikaliteter, utan domstolen säger faktiskt att hon inte gjort det här.
Det tycker Björn Hurtig tyder på en hög moral hos domstolen.
– De prövar det för hennes skull. Inga misstankar finns kvar om att »hon kan nog ändå gjort det«. Det kan annars finnas efter ett mål där man enbart kommer fram till att den tekniska bevisningen inte håller.
Björn Hurtig säger att narkosläkaren själv är glad, och särskilt lättad över just de delarna av domen.
Björn Hurtig säger att trots att han vunnit stora och viktiga mål tidigare så är detta hans absolut svåraste mål hittills.
– Jag har fått ligga på och kämpa hela tiden, inte med obetydlig hjälp från min klient. Det här är det absolut mest genomarbetade mål jag arbetat med.
– Jag blev jätteglad när jag läste och såg att domstolen förstått vilken möda vi lagt ner. Vi har kunnat materialet som vår egen bakficka.
Naturligtvis hoppas Björn Hurtig att åklagaren avstår från att överklaga, och han säger att domen, så som den är skriven, också ger åklagaren vägledning om hur det skulle kunna gå om han väljer att överklaga. Senast den 11 november måste åklagaren inkomma med ett eventuellt överklagande.
– Men i dag ska vi bara fira och njuta!