– Jag konstaterar att tingsrätten har värderat bevisningen på ett annat sätt än vad jag gjort, att man inte kan lägga analyssvaret från RMV till grund för en fällande dom. Jag gör en annan bedömning.
Peter Claeson vill dock inte uttala sig om huruvida han tänker överklaga domen.
– Jag har inte läst domen ordentligt. När jag har gjort det ska jag överväga och analysera om det finns skäl för mig att överklaga, säger Peter Claeson, som bedömer att det kan ta någon vecka innan han kan ge besked.
Alla experter har sagt att bevisläget varit väldigt dåligt. Finns det anledning för dig att vara självkritisk nu när du har domen?
– När det uppkommer misstanke om allvarlig brottslighet är det min skyldighet som åklagare att undersöka om det ligger grund för det. Jag tycker att vi har gjort en opartisk utredning och samlat in mycket bevisning. Min bedömning var att jag kunde förvänta mig en fällande dom, och den bedömningen gjorde jag ända fram till i dag.
Att ett analyssvar från Rättsmedicinalverket inte anses tillförlitligt, drar du några allmänna slutsatser av det?
– Jag tror att du får vända dig till RMV med den frågan, om det finns andeldning för dem att fundera över något.
Har du varit med tidigare om att rätten ifrågasatt deras svar på detta sätt?
– Nej, det kan jag inte säga.

Det faktum att tingsrätten inte bara slår fast att provsvaret från RMV inte är tillförlitligt utan även menar att åklagaren saknar belägg för påståendet att barnläkaren gav flickan en spruta strax innan hon dog, ville Peter Claeson inte uttala sig om.
– Jag vill läsa lite mer innan jag kommenterar det.
En liten framgång kan åklagaren ändå räkna in. Tingsrätten förnekar att målet handlar om gränsen mellan vad läkare får och inte får göra, utan bekräftar att om barnläkaren hade gjort det som åklagaren påstått så vore det straffbart enligt svensk rätt.
– Jag har fört fram att det här målet inte handlar om smärtlindring i livets slutskede utan om att man avsiktligt förkortat livet. Och det är inte tillåtet, och det konstaterar tingsrätten också.