Kompetensportföljen lanserades 2007 gemensamt av Läkarförbundet och Läkaresällskapet, men Läkaresällskapet hoppade av i mars 2010, efter att man tröttnat på att vänta på att de tekniska problemen skulle lösas. Efter det har Läkarförbundet letat efter andra tänkbara partner. Ett tag såg det hoppfullt ut sedan man fått positiva signaler från Socialstyrelsen.
– De har behov av ett elektroniskt dokumentationsstöd för behörighetsfrågor, och vi har haft uppdrag från centralstyrelsen att se om Kompetensportföljen skulle passa in. Men det besked vi fått nu är att vårt upplägg inte passar, konstaterar Läkarförbundets vd Håkan Wittgren.
Centralstyrelsen har därför beslutat att Läkarförbundet inte längre ska bidra ekonomiskt till driften av sajten.
– Det finns användare som gillar tjänsten, men det är för få som använder verktyget för att Läkarförbundet ensidigt ska kunna driva detta.
Nu återstår att se om någon annan vill driva Kompetensportföljen, annars riskerar sajten att släckas ned.
– Vi ska ha ett möte med det företag som i dag sköter IT-tjänsten. Det är möjligt att de har ett intresse av att driva den vidare, säger Håkan Wittgren.