Sedan Grekland 1974 klassades som ett malariafritt land har bara ett fåtal fall rapporterats fram till 2009. Men det året anmäldes sex fall och 2010 ett fall, alla från Evrotas.
Enligt Smittskyddsinstitutet trodde man från början att den troliga orsaken till smitta i området var ett importerat fall av en bärare utan symtom, som via myggor spred smittan vidare. Det finns många invandrare från malariaendemiska områden som arbetar inom jordbruket i Evrotas. Allteftersom fler fall nu dyker upp, och under en längre period, börjar man dock se det som en möjlighet att Plasmodium vivax har etablerat sig i området. Det skulle innebära att man även fortsättningsvis får räkna med ansamlingar av fall.
Det grekiska smittskyddsinstitutet bedriver kampanjer för att informera vårdpersonal om tidiga symtom och öka kännedomen bland befolkningen i området. Man har också beslutat om testning av blod från alla blodgivare i områden med malariafall.
Den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, bedömer att risken för spridning till övriga EU-länder är låg. Läkare i andra länder uppmanas dock att tänka på malaria i fall av malariasymtom hos personer som vistats i de aktuella områdena i Grekland.