Utredaren, som ännu inte är utsedd, ska göra en bred översyn av grundutbildningen och AT. Bland frågor som ska ses över finns den svenska läkarutbildningens anpassning till EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv.
Utredningen ska också ta upp det oklara ansvaret för läkarutbildningen, något som Riksrevisionen pekat på.
Högskoleverket har lyft att det finns problem med kvalitetssäkringen av AT, eftersom AT ingår i utbildningen trots att AT-läkarna inte är studenter.