Det säger advokat Peter Althin, som varit målsägandebiträde åt föräldrarna. Men han säger också att även om målsäganden formellt har rätt att överklaga domen kommer de inte att driva saken vidare, oavsett huruvida åklagaren väljer att överklaga.
Peter Althin påpekar dock att det inte är ovanligt att en dom inte ger svar på »vad som egentligen hände«.
– Men domstolens uppgift är inte att söka sanningen utan att se om det åklagaren lägger fram kan styrkas.
Peter Althin är själv inte så imponerad över domen. Han säger att det är bra att vi har höga beviskrav i brottsmål men att han inte blir helt övertygad om domstolens resonemang i alla delar.
– Det finns tiopental i blodprovet, men det finns ingen dokumentation om att det givits!
Peter Althin hoppas nu på en debatt om »försiktighet hur man agerar i livets slutskede«. Dessutom säger han att det var en dyster insikt när han under rättegången förstod hur dåligt det stod till med dokumentationen, journalföringen, från de olika vårdtillfällena.
– Det hoppas jag att sjukvården tar till sig.