– Man måste tänka på att det kan överklagas, påpekar hon, men nu känns det skönt.
Marie Wedin är lättad över att man inte låtit ett fullkomligt orimligt analysresultat ligga till grund för en fällande dom.
– Läkaren har nu möjlighet att gå vidare i sin läkargärning och föräldrarna med sitt sorgearbete, säger hon.
I ett pressmeddelande tar tingsrätten upp att det i debatten påståtts att målet handlar om vad läkare har rätt och inte rätt att göra för att lindra i livets slutskede. Detta är inte korrekt, betonar tingsrätten. Marie Wedin håller med:
– Det är precis vad vi försökt framhäva hela tiden, att det inte handlar om vård i livets slutskede.
Marie Wedin tror inte heller att målet betytt något för hur läkare och sjuksköterskor agerar i sitt arbete i vården.
– De är för professionella för att låta sig påverkas, säger hon.
Däremot är hon rädd för att målet skulle kunna förebåda att fler läkare i framtiden ställs inför rätta, vilket hon menar vore förödande för vården.
Hon har dock hittills inte märkt någon sådan trend.
– Det är fortfarande väldigt sällsynt att läkare polisanmäls för något de gjort i vården, säger hon.
Marie Wedin påpekar också att en sådan utveckling skulle gå emot den nya patientsäkerhetslagen, som handlar om att man inte ska jaga syndabockar.