Det säger den åtalade narkosläkaren när Läkartidningen talar med henne på måndagseftermiddagen efter att den åtta dagar långa rättegången avslutats, se Rättegången dag 8. Hon säger att hon var förberedd på det som åklagaren lade fram i sin slutplädering och att det inte var något nytt för henne. Hon är nöjd med sin försvarsadvokat Björn Hurtigs slutplädering, där han yrkade på att åtalet skulle ogillas, och med att hon själv fick tillfälle att yttra sig. Däremot tyckte hon att det var tråkigt att målsägarbiträdet Peter Althin drog in hela läkarkåren i sitt slutanförande och dessutom gjorde en politisk sak av målet när han tog upp resonemanget om smärtlindring i livets slutskede kontra aktiv dödshjälp.
Narkosläkaren säger att hon hoppas att inte någon kollega någonsin ska behöva råka ut för det hon nu gått igenom.
– Man behöver vara mer förberedd både från Läkarförbundet och de stora sjukhusen.
– Vi har varit ovana vid det här i Sverige, men det kommer att hända igen.
Nu är det återigen väntan som gäller för narkosläkaren.
– Jag har väntat två och ett halvt år, och nu väntar jag två och en halv vecka till. Sedan får vi se vad domen säger.