– Det kändes väldigt skönt, men det kommer att ta tid innan jag riktigt förstår det här och kan ställa om livet och fungera som oskyldig.
Så kommenterar narkosläkaren att hon friades av tingsrätten, eller att åtalet ogillades, som det heter på fackspråk.
– Jag tycker att domen är bra och har förstått att den är tydlig för att vara en dom. Den är klarläggande, och jag är oerhört tacksam att domstolen har förstått det som vi hela tiden försökt förklara men haft så svårt att få framför allt åklagaren att förstå.
Narkosläkaren berättar att många har hört av sig för att gratulera och glädjas med henne efter den friande domen.
– Det är jättehärligt med alla arbetskamrater, de som jag jobbar med dagligdags, som hör av sig. Och kolleger över hela landet, vänner och helt okända som tar kontakt. Det har varit väldigt mycket positivt.
Narkosläkaren säger att hon är överraskad över hur många som faktiskt förstått vad som pågått. Hon vill även framhäva det stora stöd som hon haft från läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset.
Hon berättar emellertid vid intervjutillfället på söndagskvällen också att inte en enda ur sjukhusledningen hört av sig efter domen.
Vad har du för tankar om det?
– Det säger väl sig självt …
Under förundersökningen har narkosläkaren haft sporadisk kontakt med sin chef, Barbro Fridén. Enligt narkosläkaren hörde Barbro Fridén av sig för ett par veckor sedan och ville ha ett samtal med narkosläkaren efter att domen fallit, om den framtida arbetssituationen.
– Jag vill tillbaka till mitt vanliga jobb så fort som möjligt.
Domen vinner emellertid inte laga kraft förrän om tre veckor, förutsatt att åklagaren inte överklagar.
– Först då kan jag förstå det här fullt ut, säger narkosläkaren men modererar genast sin hoppfulla inställning:
– Jag har varit med om en så konstig resa att jag inte vågar tro något förrän jag har sett det.
Narkosläkaren är mycket kritisk till hela den rättsliga processen och vill jämföra med ekonomiska brottmål, miljömål och brottslighet som handlar om IT, där experter regelbundet anlitas av rättsväsendet.
– Det skulle vara lika självklart i brottmål med medicinsk inriktning att man hade medicinskt kunniga med redan i förundersökningen.
Hon säger att i det här fallet har det inte funnits en enda medicinare med och guidat åklagaren, förutom rättsläkaren.
– Som är part i målet. Det får inte gå till på detta sätt!
Narkosläkaren har gjort en JO-anmälan angående processen men vet i nuläget inte hur hon ska gå vidare med det, om till exempel ytterligare något ska tilläggas.
– Det är ganska mycket att reda upp efter det här, säger hon men fortsätter:
– Men just nu vill jag bara vara här i min lyckobubbla. Och hoppas att den inte spricker.
*
Efter att denna artikel publicerats (söndag kväll) hörde Karolinska universitetssjukhusets presschef av sig till redaktionen (måndag morgon) och hävdade att Barbro Fridén sms:ade till narkosläkaren redan under fredagen. Narkosläkaren vidhåller dock sin version.