Efter vårens konflikter på Hallands sjukhus i Varberg har Hallands läkarförening genomfört en medlemsenkät bland alla medlemmar vid sjukhuset.
Enligt enkäten, som besvarats av drygt hälften av läkarna, upplever 83 procent oro för utvecklingen på sjukhuset. Mer än 40 procent upplever att de inte har möjlighet att påverka sin arbetssituation, och runt var tredje har funderat på att söka sig till en annan arbetsplats. Drygt var tredje läkare upplever inte heller att läkarföreningen står bakom dem.
– Det mest allvarliga är att så många övervägt att flytta på sig. Det ska mycket till om man är verksam på en liten ort utan många andra arbetsgivare, säger Anders Åkvist, ordförande för Hallands läkarförening.
Han säger sig vara bedrövad av att så många inte anser att de har läkarföreningens stöd. En del av förklaringen, om än inte hela, tror han kan vara att samverkan i Varberg inte fungerat.
– Samverkan är viktig för det fackliga arbetet, och när den inte fungerar minskar möjligheterna att påverka.
Varför har samverkan inte fungerat?
– Jag vet inte, jag har inte begripit det.