– Det är jätteroligt och ett trendbrott. Det här matchar utbildningsvolymen bättre, säger Stockholms läkarförenings ordförande Thomas Flodin.
Stockholms läkarförening har tillsammans med Sveriges yngre läkares förening och Medicine studerandes förbund en längre tid arbetat för att få fler AT-block i Stockholm, där väntetiden till AT är lång. Nu har man fått gehör hos personalcheferna på de stora arbetsplatserna i länet.
Maria Englund, personaldirektör i Stockholms läns landsting:
– Vi har sett över behoven av AT på nationell nivå tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting, och vi har ett behov av att utöka antalet AT-tjänster.
Maria Englund påpekar att det är en ambition att öka antalet platser med 40 nästa år. Medel finns avsatta i budgeten. Men en ytterligare förutsättning är att utökningen också fungerar i praktiken för verksamheterna.
För åren därefter finns inga beslut, men den fortsatta planen är att antalet AT-block ska fortsätta växa med ytterligare 20 varje år fram till utgången av år 2017, då antalet ska ha ökat från dagens 160 till 300.
– Det är en plan. Sedan får vi se om budgeten kan följa planen, säger Maria Englund.
Thomas Flodin säger att han hoppas att utökningen kan följas av en höjd utbildningskvalitet.
Läkarföreningen tror inte att utökningen i Stockholm kan försvåra för mindre orter i landet att rekrytera AT-läkare.
– Nej, de som stått i kö länge i Stockholm har gjort det aktiva valet att inte åka ut i landet, säger Gunnar Berglund, andre vice ordförande i Stockholms läkarförening.
Om det ändå skulle påverka, så kan det leda till en kvalitetsförbättring, tror han.
– Om till exempel Kiruna vill ha AT-läkare får de höja utbildningskvaliteten, säger Gunnar Berglund.