Thomas Brännström är född 1959, styrelseledamot i Västerbottens läns läkareförening sedan 2005, klinisk patolog, docent och professor vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet.
Adina Welander är född 1983, ledamot i förbundets utbildnings- och forskningsdelegation, AT-läkare och doktorand vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, Solna.
Mandatperioden för förbundets förste vice ordförande Heidi Stensmyren samt för CS-ledamöterna Eva Engström, Johan Ljungberg, Lars Nevander och Mikael Rolfs löper ut. Valberedningen föreslår att alla dessa väljs om.
Ytterligare två kandidater har nominerats av delföreningarna och är därmed valbara: Staffan Henriksson, ordförande i Privatläkarföreningen och ledamot i Sörmlands läns läkarförening, och Thomas Zilling, Sjukhusläkarföreningens ordförande.
Två av de nuvarande CS-ledamöterna, Hans Hjelmqvist och Johan Zelano, har avsagt sig omval.

Läs mer:

Alla handlingar inför fullmäktigemötet på Läkarförbundets webbplats.