Avdelning 42 är inriktad på förstämningssjukdomar, alltså depressioner och bipolär sjukdom. En del av patienterna har också ångesttillstånd, och några platser är vikta för äldre patienter och demensutredningar.
Överläkare Lena Ulevik Lönnqvist arbetar här, och hon uppskattar specialiseringen:
– Den gör att vi kan jobba mer enhetligt, säger hon.

Innan flytten arbetade hon vid slutenvårdspsykiatrin i Arvika. Den bestod av två små avdelningar, som sedan slogs ihop till en stor. Verksamheten var för liten för att tillåta någon specialisering. Deprimerade, psykossjuka och missbrukare, unga och gamla – alla hamnade på samma avdelning.
– Det blev väldigt rörigt, säger Lena Ulevik Lönnqvist. Ibland blev patienterna störda eller skrämda av varandra, och vissa patienter drog till sig väldigt mycket uppmärksamhet så att andra patienter försummades.
En annan fördel med centraliseringen är att man slipper skicka runt patienter, framhåller hon. Tidigare, när det var platsbrist, fick man skicka patienter mellan Kristinehamn, Karlstad och Arvika i jakt på en ledig plats.

All personal i Kristinehamn och Arvika fick erbjudande om jobb i det nya psykiatrihuset i Karlstad. Ett visst motstånd fanns, men många accepterade att pendla.

Att psykiatrihuset ligger granne med Centralsjukhuset ser hon som en stor fördel. Det är nära till andra kliniker när man behöver samarbeta, och det är lättare att ge ECT. Sammantaget sparar man in många ambulanstransporter.
Lena Ulevik Lönnqvist uppskattar också de nya lokalerna, som är mer hemlika och anpassade till psykiatrins behov, med enkelrum till alla patienter och gemensamma ytor runt ljusgårdarna. De stora expeditionerna har ersatts med små arbetsstationer, för att personalen ska vara ute mer bland patienterna.

Inom psykiatrin är det inte ovanligt att personal bär sina vanliga kläder. Men i psykiatrihuset i Karlstad är sjukhusets arbetskläder obligatoriska. Det är en fråga om hygien, att inte sprida smitta. Men sjukhuskläderna ska också tydligt visa vem som är personal, och att man befinner sig på ett sjukhus.
Hur ser det ut med bemanningen? Lena Ulevik Lönnqvist pekar på att det fortfarande saknas ett par ordinarie läkare, och att man därför använder hyrläkare på vissa avdelningar. Men det är en tidsfråga, säger klinikledningen, som lovar att psykiatrihuset ska vara fullt bemannat med ordinarie läkare från årsskiftet.