Allt börjar när Apoteket AB 2005 tar kontakt med det amerikanska apoteksföretaget Medco. Tanken var då att utveckla det traditionella apoteksbolaget till ett så kall­at »pharmacy benefit management«-företag vilket skulle göra det möjligt att hantera stora läkemedelsvolymer betydligt effektivare. En central del i PBM-tanken var att använda en så kallad »drug utilisation review«, DUR – en elektronisk kontroll av recepten i samband med expeditionen. Grundtanken var att skapa en högre effektivitet och säkerhet i Apotekets receptexpedition samtidigt som företagets marknadsledande position skulle stärkas inför den kommande avregleringen, men allt var än så länge mycket hemligt.

På våren 2007 läckte dock uppgifterna om Apotekets planer på samarbetet med Medco ut och företaget fick mycket kritik för att de försökte utnyttja sin monopolställning inför avregleringen av apoteksmarknaden.
Ungefär samtidigt visade det sig att statssekreteraren i Socialdepartementet, Karin Johansson, var lite väl insyltad i Apotekets öde. Inte bara var hon den som ansvarade för apoteksfrågorna och den utredning om en avreglerad apoteksmarknad som pågick. Det avslöjades också att hon, trots att departementet tidigare förnekat att de känt till något om samarbetsplanerna, hade medverkat på ett möte med Apoteket och Medco. Dessutom framkom det att hennes man jobbade som konsult åt Apoteket och att pengar från den verksamheten gick in i ett bolag som Karin Johansson själv var del­ägare i. I det sammanhanget uttrycktes det misstankar om att dessa kopplingar hade gynnat Apoteket på ett otillbörligt sätt. Socialminister Göran Hägglund lyfte omgående ansvaret för apoteksfrågorna från Karin Johansson till statssekreteraren på Finansdepartementet.

Trots turbulensen och utan någon föregående upphandling inledde Apoteket samarbetet med Medco genom att starta det gemensamma bolaget Produr AB i juli 2007. Men nu var ambitionsnivån ganska ordentligt bantad och omfattade enbart expeditionssystemet DUR. En intressant detalj är att möjligheten för Apoteket att samarbeta med Medco skrevs in i avtalet med staten först 2008, ett år efter att det faktiskt startat, och då med en direkt instruktion om att expeditionsstödet skulle överföras till Servicebolaget så fort som möjligt. Under 2009 döptes det elektroniska expeditionsstödet om från DUR till sin svenska översättning EES och i december samma år överfördes EES och Produr AB till Apotekens Service AB, som nu har ansvaret för driften.

EES används i dag av mellan 400 och 450 av Sveriges cirka 1 200 apotek, i huvudsak inom Apoteket AB. Apoteken behöver inte betala för systemet eftersom det finansieras via ett årligt statsbidrag på 38 miljoner kronor från Socialdepartementet.