Det beslutade regeringen nyligen.
– Ett utmärkt val. Han har goda förutsättningar att göra en bred översyn av en angelägen fråga, säger Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation (UFO), i ett pressmeddelande.
Direktiven för utredningen presenterades i oktober.
Utredaren ska göra en bred översyn av grundutbildningen och AT och föreslå förändringar. Utredaren ska också föreslå en samlad läkarutbildning som är minst sex år inklusive såväl teori som praktik. Men olika alternativ ska belysas. Ett ska vara dagens struktur med separat AT men där utbildningskvaliteten under AT säkrats. I uppdraget ingår även att föreslå hur kompetenskraven för nyutexaminerade läkare ska beskrivas.
I LT nr 44/2011, sidorna 2206-8, svarade Stefan Lindgren så här på frågan »Bör AT vara kvar?«:
– Inte i sin nuvarande form, där man har en annan huvudman än grundutbildningen, där det inte finns någon tillsyn och där man måste vikariera på en högre be­fattning för att få tillträde. Där­emot är det viktigt att möjlighe­ten till fördjupad erfarenhet av sitt yrke under utbildningen blir kvar.
Stefan Lindgren är ordförande i Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation och har ingått i en gemensam arbetsgrupp inom Läkarförbundet och Läkaresällskapet som arbetat med frågan om hur vägen till legitimation bör se ut. Gruppen ska lägga fram ett förslag till förbundspolicy i frågan vid UFO:s nästa möte den 16 november.
– Det vi diskuterar mycket är att lägga legitimationstillfället efter fullgjord grundutbildning. Förslaget innebär inte att ta bort nyttan med AT. En tanke är att det ska finnas något som motsvarar AT och som alla nylegitimerade kan göra, säger Eva Engström.
Inför Läkarförbundets fullmäktigemöte den 8–9 december motionerar Sjukhusläkarföreningen om att Läkarförbundets policy ska vara att verka för att AT behålls.
Läs även en intervju med Stefan Lindgren om utredningsuppdraget på Svenska Läkaresällskapets webbplats.


Stefan Lindgren är ordförande i Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation och har ingått i en gemensam arbetsgrupp inom Läkarförbundet och Läkaresällskapet som arbetat med frågan om hur vägen till legitimation bör se ut.