Stefan Lindgren, ordförande SLS utbildningsdelegation
Hur skulle du vilja förändra läkarutbildningen?
Vi har hela tiden sagt att man måste se vägen fram till legitimation mer som en kontinuerlig process, där de olika momenten hänger samman och bygger på den kompetens som man ska ha som legitimerad läkare.
Bör AT vara kvar?
Inte i sin nuvarande form, där man har en annan huvudman än grundutbildningen, där det inte finns någon tillsyn och där man måste vikariera på en högre befattning för att få tillträde. Där­emot är det viktigt att möjligheten tillfördjupad erfarenhet av sitt yrke under utbildningen blir kvar.Lena Ekelius, ordförande Sylf
Hur skulle du vilja förändra läkarutbildningen?
Jag skulle vilja att utbildningen blev mer målstyrd och utgår från vilka kunskaper och vilken kompetens som en examinerad läkare ska ha. Sedan skulle jag vilja ha in mer »mjuka« kompetenser som ledarskap, vetenskapligt arbete, kommunikation och bemötande.
Bör AT vara kvar?
Det är svårt att svara på innan man vet hur grundutbildningen förändras. Jag är öppen för att AT i nuvarande form tas bort, under förutsättning att någon form av klinisk tjänstgöring under eget ansvar med bra backup finns kvar.Kennet Lindahl, styrelse­ledamot Sjukhusläkarna
Hur skulle du vilja förändra läkarutbildningen?
Jag tycker att man släppt iväg för mycket till studieorterna att bestämma innehållet. Det kan behövas central kärna som är gemensam. Att ett så centralt område som farmakologi inte alltid är med är till exempel olyckligt.
Bör AT vara kvar?
Ja, AT är ett väldigt bra sätt att komma in i läkarrollen och pröva olika specialiteter för att se vad man passar för. Jag tror att rekryteringen till specialiteter som psykiatri och allmänmedicin skulle försvåras utan AT. Ett fackligt perspektiv är att ingångslönerna för ST-läkare skulle bli sämre.Eric Hanse, programansvarig för läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin
Hur skulle du vilja förändra läkarutbildningen?
Jag förstår motiven till utredningen, men vill vara försiktig med egna synpunkter. Vad jag reagerar positivt på är att man har tagit upp att forskningsanknytningen i utbildningen ska stärkas.
Bör AT vara kvar?
Kvaliteten på AT har ökat och det är viktigt att man inte kastar bort barnet med badvattnet. Om man tar bort AT får det inte bara återverkningar på grundutbildningen utan även på ST, därför är det synd att inte utredningen tar ett helhetsgrepp på hela kedjan från student till specialist.Madeleine Liljegren, vice ord­förande Medicine studerandes förbund, MSF
Hur skulle du vilja förändra läkarutbildningen?
Utbildningen borde utgå mer från vilka krav som ställs på en modern läkare i stället för att vara så fokuserad på hur lång tid man ska lägga på olika specialiteter. Det behövs också mer nationell harmonisering, i dag ser utbildningarna väldigt olika ut trots att vi ska ha samma kompetens när vi är klara.
Bör AT vara kvar?
Nej, vi tycker inte att AT fun­gerar optimalt i dag. Det är för långa väntetider och för stora skillnader mellan orterna. Uppdelningen mellan universiteten, landstingen och Socialstyrelsen är inte heller bra. Hur alternativet skulle se ut har vi inget klart svar på, men vi är väldigt glada att frågan nu utreds.Britt-Inger Kajnäs, chef för arbetslivssektionen, SKL
Hur skulle du vilja förändra läkarutbildningen?
För oss är det viktigt att den nya utbildningen ger bra möjlighet att utveckla de kliniska färdigheterna och att den anpassas till de kompetensbehov som finns fram­över. Skulle man minska ner de kliniska momenten tycker vi inte att man ska minska ner på psykiatrin.
Bör AT vara kvar?
AT-läkarna har en betydelsefull funktion i vården och AT är viktig för rekryteringen av ST-läkare. Tar man bort AT måste det ersättas med något annat. Men det kommer att dröja innan en förändring får genomslag och vi räknar med att vi kommer att få tid att anpassa oss.