Trots skarpa varningar införde Jönköpings läns landsting systemet Cambio Cosmic brett i vården från 2009 och framåt. Samtliga fackliga organisationer reserverade sig inför beslutet.
Nu kommer kritik även från Socialstyrelsen. Efter ett antal lex Maria-anmälningar har myndigheten valt att kontrollera införande, drift och användning av journalsystemet liksom stöd för remisstjänst samt läkemedelshantering.
Socialstyrelsen konstaterar bland annat att risken är stor att patienter förväxlas i Cambio Cosmic, till exempel när man ska skicka e-recept. Koppling saknas vidare till ApoDos. Patienten har en läkemedelslista i Cosmic och en i ApoDos som används parallellt.
Socialstyrelsen kräver vidare bland annat åtgärdsplaner för riskanalys och en detaljerad handlings- och tidsplan vad gäller att förbättra tillgängligheten till Cosmic.

En pilotkörning av systemet som gjordes under 2007 visade att systemet var förknippat med stora arbetsmiljöbrister. »Superanvändare« varnade för att systemet är tungrott och brister i patientsäkerhet.