– Någon ny teknisk bevisning går inte att uppbringa, kommenterar åklagaren Peter Claeson sitt beslut att inte överklaga.
– En ändring av tingsrättens friande dom i hovrätten kräver sannolikhet att ny bevisning kan åberopas. Någon ytterligare bevisning finns inte och inte heller någon annan omständighet som kan ändra bevisläget på ett avgörande sätt, säger Peter Claeson.
Därför finns det inte skäl för honom att överklaga domen. 


– Tingsrättens dom är välskriven och välmotiverad, det är uppenbart att tingsrätten har förstått vad det handlar om. Jag har stor respekt för lagmannen som en skicklig domare, säger Peter Claeson.

Narkosläkaren säger att hon är väldigt lättad att åklagaren har insett att han inte har någon bevisning.
­– För det som har kommit fram har ju inte varit mycket, säger hon.
Hon poängterar också hur tacksam hon är över att de som skulle döma i rättegången lyssnade och förstod vad saken gällde.


Narkosläkaren säger att det nu finns en hel del att »reda ut runt det som varit«. Huruvida hon syftar på den vilande JO-anmälan hon själv gjort eller tankar runt skadestånd eller annat vill hon inte gå in på. Hon kommer dock även fortsättningsvis att ha hjälp av sin försvarsadvokat Björn Hurtig.

– Vi ska bestämma hur vi ska gå vidare under nästa vecka.

Den 11 november vann domen laga kraft.