Läkarföreningen, personaldirektör, personalchefer och chefsläkare runt om i Stockholmslandstinget är överens. Färgade skyltar enligt samma modell som i Uppsala, där rött står för läkare, bör användas även i Stockholm.
Frågan om att markera yrke med olika färger har diskuterats en längre tid i Stockholm.
– Det är omöjligt för patienterna att se om det är läkare eller sjuksköterskor. Och det har skapat kaos i akutsituationer även kolleger emellan, säger Marta Christensson, vice ordförande i Stockholms läkarförening och huvudskyddsombud vid Karolinska universitetssjukhuset.
– När vi upptäckte att Uppsala hade samma tanke som vi, tyckte vi att det var naturligt att ansluta oss till dem, säger Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening.
Det är en poäng att ha samma färgspråk med tanke på att både personal och patienter rör sig mellan landstingen.
Det finns inget formellt beslut att införa skyltarna eller någon exakt tidsplan, enligt Maria Englund, personaldirektör i Stockholms läns landsting.
– Frågan har varit viktig för läkarna. Både chefsläkare och personalchefer tycker det är ett bra förslag att göra likadant som i Uppsala. Vi är överens om att förorda en sådan lösning. Sedan är det upp till verksamheterna, men jag kommer att stämma av med personalcheferna, säger Maria Englund.
Sedan ett par år tillbaka har läkarföreningen också fört diskussioner med landstinget om utformningen av arbetskläderna. Färgmarkeringen är en förbättring i väntan på, inte i stället för, fungerande kläder, påpekar läkarföreningen.
Gunnar Berglund, distriktsläkare och andre vice ordförande i läkarföreningen, efterlyser mer funktionella arbetskläder än byxor och bussarong, kläder som bland annat passar alla kroppstyper.
– Jag ska slippa skämmas och inte se ut som en smurf eller Michelin-gubbe. Och det ska vara funktionellt! Men här i Stockholm är det helt omöjligt.
Inför nästa tvätteriupphandling hoppas man ändå kunna påverka.
Dessutom hoppas föreningen att färgkodningen sprider sig över landet.
– Vi hoppas att det sprider sig, som frågan om fast jobb för ST-läkare gjorde, säger Gunnar Berglund, som berättar att alla yrkeskategorier på hans vårdcentral är positiva till skyltarna.


Tre av skyltarna som används på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Staffan Classon