Det betyder att alla landsting får dela på 300 miljoner kronor. Utöver det får de tre i topp dela på ytterligare 75 miljoner.
Regeringen beslutade förra året avsätta 400 miljoner för patientsäkerhetsarbete som landstingen skulle få tävla om, se Mät patientsäkerheten och få pengar i LT nr 51–52/2010. De fyra krav pengarna fördelas efter är:
– 100 miljoner kronor att dela på för de landsting som mäter patientsäkerhetskulturen på minst 25 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen.

– 100 miljoner kronor att dela på för de landsting som mäter följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler på minst 75 procent av alla avdelningar på alla sjukhus inom slutenvården.

– 100 miljoner kronor att dela på för de landsting som mäter förekomst av trycksår på minst 50 procent av alla avdelningar på alla sjukhus.

– 100 miljoner kronor att dela på för de landsting som ökar följsamhet till lokala rekommendationer och minskar sin antibiotikaförskrivning inom öppenvården med 10 procent. Målet till 2014 är max 250 recept per 1 000 invånare.

Dessutom måste ett antal grundkrav vara uppfyllda, bland annat att landstinget tagit ett väsentligt steg i införandet av Nationella patientöversikten och deltagit i SKL:s patientenkät.