GSK tillverkar vaccinet Cervarix och vann den första upphandlingen 2010. Då avgjorde priset. Den upphandlingen överklagades med framgång av konkurrenten Sanofi Pasteur MSD, vars vaccin Gardasil, som var 50 procent dyrare, även skyddar mot virustyperna HPV 6 och 11, som är associerade med kondylom. Kammarrätten beslutade då att upphandlingen skulle göras om på grund av otillåten avtalstid.
När den andra upphandlingen blev klar i september i år vann Sanofi Pasteur MSD:s Gardasil. Och denna gång överklagade GSK, som hävdar att vaccinet Cervarix har ett bättre skydd mot livmoderhalscancer än det dyrare Gardasil. Genom att då ändå välja Gardasil skulle landstingen ha brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU), enligt GSK, som ville att upphandlingen skulle rättas alternativt göras om.
I fredags kom domen från förvaltningsrätten i Stockholm, som alltså avslår GSK:s begäran. Förvaltningsrätten påpekar att domstolens prövning inte innebär att domstolen gör en egen utvärdering av anbuden. Prövningen handlar i stället om huruvida upphandlingen följt principerna om likabehandling och transparens enligt LOU. Domstolen bedömer att landstingen inte har brutit mot upphandlingslagstiftningen genom att ta hänsyn till andra data än statistiskt signifikanta vid bedömningen av vaccinernas skydd mot livmoderhalscancer.
Förvaltningsdomstolens dom kan dock överklagas till kammarrätten inom tre veckor.