Merparten av alla ST-läkare bedömer att de kommer att hinna bli klara med sin utbildning på fem år, föräldraledigheter och andra tjänstledigheter borträknade. Men knappt var fjärde, 23 procent, tror att det kommer att ta längre tid. Det framgår av årets ST-enkät från Sylf.
Framför allt är det svårigheten att få tillgång till kurser och annan extern utbildning som gör att utbildningstiden förlängs, enligt ST-läkarna. Andra skäl som många pekar på är att de tillbringar för mycket tid i jourlinjerna och att de har svårt att få genomföra tillräckligt många operationer och andra praktiska ingrepp.
Precis som i tidigare enkäter framgår att omkring var tredje ST-läkare har funderat på att byta specialitet, främst på grund av den höga arbetsbelastningen.
Likafullt ger 83 procent sin ST betyget 4 eller 5 på en femgradig skala, och lika många skulle rekommendera en vän eller kollega att söka ST på samma klinik.
Årets ST-enkät har gått ut till drygt 2 300 ST-läkare,
var­av 57 procent har besvarat den.